REACH

Reach_259x194.png

Antalis ve Avrupa REACH Yönetmeliği

Sayın ortak ve sayın müşteri,

Sizin de bildiğiniz gibi, Tehlikeli Maddelerin Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kısıtlanması (REACH) hakkında Avrupa Yönetmeliği 1907/2006, 1 Haziran 2007 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Uygunluk birçok aşamayı içermektedir ve düzenleyici gereksinimler ürünlerin doğasına ve Avrupa pazarına sunulan miktara göre değişmektedir.

Bir distribütör olarak Antalis’in Tehlikeli Maddelerin Kayıt Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kısıtlanması (REACH) altında herhangi bir ön kayıt veya kayıt yükümlülüğü bulunmamaktadır. Elbette Antalis tedarikçileriyle bunların kendi tedarikçileriyle birlikte kullandıkları kimyasal maddelerle ilgili gerekli formaliteleri yerine getirdiklerinden emin olmak amacıyla yakın temas halinde çalışmaktadır ve gelecekte de bu şekilde hareket etmeye devam edecektir.

REACH Yönetmeliği ayrıca konsantrasyonu %0,1m/m’den daha yüksek değerlerde bulunan “Çok Yüksek Önem Arz eden Madde” (SVHC)* ibaresi taşıyan belirli ürünler için bir bilgilendirme görevi içermektedir.

Mevcut bilgilerimiz ve tedarikçilerimizce sağlanan özel bilgilere dayanarak Antalis ürün gamındaki sadece çok küçük bir ürün grubunun böylesi maddeleri içerdiğini ifade ederiz.
 

Satış ekiplerimiz bu konuyla ilgili tüm sorularınıza cevap verebilecek düzeydedir.

* REACH (Tehlikeli Maddelerin Kayıt, Değerlendirme, Yetkilendirme ve Kısıtlanması) Ek XIV altında Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC): Kanserojenler, mutajenler ve (CRM kategori 1 veya 2), persistan, biyo-akümülatif ve toksik (PBT) veya çok persistan ve çok biyo-akümülatif (vPvB) veya aynı hususla ilgili hakkında kanıt bulunan.

 

paperman